Molitva protiv loših misli

Namenske molitve, Za bolji život

Molitva protiv loših misli može vam pomoći kada želite da se oslobodite loših ili nametljivih misli.

Zapamtite, ova molitva je samo početak. Autentična molitva dolazi od Duha koji govori vašem srcu i iz njega.

Večna slava!

Molitva protiv loših misli

Dragi Bože ljubavi, Ponekad imam strašne misli koje mi prolaze kroz glavu. Vidiš li me, dragi Gospode? Vidite li moju borbu?

Ti si moćan. Jaka si i voliš me. Oslobodi me Gospode! Uklonite loše misli koje me muče. Izbaci neprijatelja iz mog uma i mog života. Neka me napad, obmana ili kontaminacija više ne pogađaju.

Jer sam bio opran krvlju Jagnjetovom. Tvoj moćni Duh me uvek štiti. Sva pobeda je samo tvoja. Dragi dragi Gospode, očisti moj um, umiri moje srce slatkim milovanjem svoje ljubazne milosti.

U Isusovo sveto ime, Amin.

O molitvi protiv loših misli

Svi mi ponekad imamo loše misli. One čak mogu biti užasne ili neodoljive. Najbolja odbrana je Božja Reč i traženje njegovog prisustva u molitvi. Ako verujete u istinu Hristovog vaskrsenja, on će vas sigurno osloboditi. Nemojte se osećati krivim zbog prolazne misli koju niste želeli da pomislite. Neka vas Sveti Duh učini jakim da se oduprete lažima i napadima neprijatelja. Hristova pobeda je apsolutna i večna.

Molite zaštitnu molitvu jer ona je siguran dodir ljubavi Božije i zaštite.

Podelite molitvu: