Akatist Kiprijanu i Justini

Opšte molitve

Molitva Akatistu svetim Kiprijanu i Justini donosi višestruke koristi. Njihovi uzorni životi inspirišu nas na dublju veru, dok ih kao posrednike pred Bogom molitvom pozivamo da se za nas zauzmu. Kroz ovu molitvu, pronalazimo duševni mir, zaštitu i vodstvo, dok se povezujemo s duhovnim vrednostima i svedočanstvom Božje milosti prisutne u njihovim životima. Redovno moljenje Akatista oplemenjuje naš duhovni život i usmerava nas ka rastu u veri i pobožnosti, čineći svetitelje Kiprijana i Justinu živim primerima našeg puta prema Bogu.

Akatist Kiprijanu i Justini

Kondak 1.

Od đavolskog služenja za služenje istinitom Bogu izabrani i likovima svetih pridruženi, sveštenomučeniče Kiprijane, moli Hrista Boga da nas izbavi od mreža lukavoga, da pobedimo svet, plot i đavola mi, koji ti kličemo:

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče za spas duša naših!

Ikos 1.

Angelske sile zadiviše se kada si se, bogomudri, od veština čarobnjačkih obratio ka poznanju božanstvenome i kad si pokajanjem angelski bestrasni život stekao. Mi, koji se divimo obraćenju tvojemu, pojemo ti ovako:

Raduj se, ti koji si obraćenjem svojim angele zadivio!

Raduj se, ti koji si likove svetih razveselio!

Raduj se, ti koji si mudrost svoju pokazao!

Raduj se, ti koji si za Hrista venac primio!

Raduj se, zlih duhova izgonioče!

Raduj se, od bolesti iscelitelju!

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče za spas duša naših!

Kondak 2.

Od veština čarobnjačkih obrativši se, bogomudri, ka poznanju Božanstvenom, pokazao si se svetu kao lekar najmudriji. Darujući isceljenje onima koji te poštuju, moli se, Kiprijane, sa Justinom Čovekoljupcu Vladici za spas duša nas koji ti pojemo: Aliluja!

Ikos 2.

Um nesavršen za razumevanje istine Božje ti imaše, u zaslepljenosti neznabožačkoj beše, lukavstva demonska izučavaše i u tome se usrdno truđaše. No urazumivši se i Krsta Gospodnjeg se plašeći, nemoći si demonske poznao, te se od služenja lukavome obrati i hramu Gospodnjem priteče, pa ti toga radi kličemo:

Raduj se, ti koji si lukavstva demonska izučio!

Raduj se, ti koji si prelesti služenja đavolu razobličio!

Raduj se, ti koji si zmiju lukavu posramio!

Raduj se, ti koji si mudrace ovoga sveta nadmudrio!

Raduj se, razumniji od najrazumnijih!

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče, za spas duša naših!

Kondak 3.

Sila Višnjega prosvetli um tvoj, Kiprijane, i kad nemadoše uspeha u čarodejstvu Aglaidovom kod Justine, zlodusi ti rekoše: „Mi se krsta bojimo i silu svoju gubimo jer Justina se brani molitvom“ A ti im reče: „Ako se vi krsta bojite, koliko vam je onda strašniji na Krstu Raspeti“? I poznavši slabost demonsku, ti uđe u hram Gospodnji pojući sa svima verujućim: Aliluja!

Ikos 3.

Imajući um prosvetljen silom višnjom, Kiprijan otide episkopu moleći za krštenje, ali ovaj mu odreče, pobojavši se. Sveti pak u hram Gospodnji otide i na Liturgiji stajaše, i iz hrama ne izađe kada đakon vozglasi: „Oglašeni, iziđite“. „Ne izlazim iz hrama“, reče Kiprijan episkopu, „dok me ne krstiš“. Radujući se urazumljenju tvojemu, pojemo ti ovako:

Raduj se, silom višnjom prosvetljeni!

Raduj se, Gospodom urazumljeni!

Raduj se, ti koji si silu Krsta poznao!

Raduj se, ti koji si život svoj ispravio!

Raduj se, ti koji si korake ka Crkvi upravio!

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče za spas duša naših!

Kondak 4.

Nosila te je bura pomisli: kako primiti sveto krštenje. I ti uze knjige čarobnjačke svoje, sveti, te ih nasred grada složi i spali, pojući Bogu: Aliluja!

Ikos 4.

Čuvši o tebi i o blagoj nameri tvojoj da se u Hrista obučeš, episkop te je krstio i za čteca u hramu Božjem postavio. Toga radi kličemo ti ovako:

Raduj se, duhova zlobe pobedioče!

Raduj se, jer si čarobnjačke knjige spalio!

Raduj se, ti koji požele da hrišćanin postaneš!

Raduj se, ti koji sveto krštenje primi!

Raduj se, episkopom upućeni!

Raduj se, za čteca u hramu postavljeni!

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče za spas duša naših!

Kondak 5.

Bogotkanu odeću svetog krštenja primivši, Kiprijane, usrdno si se Bogu molio za oproštaj ranije učinjenih grehova, pojući Mu neprestano: Aliluja!

Ikos 5.

I vide episkop podvige i trude tvoje, sveštenomučeniče Kiprijane – post, svenoćno bdenije, kolenopreklonjenje i suzne molitve – i kada prođe mesec, za đakona te postavi. Mi, Bogu blagodarni, hvalimo te:

Raduj se, ti koji si danju i noću Boga prizivao!

Raduj se, ti koji si ruke svoje ka Njemu ispružio!

Raduj se, ti koji si za oproštaj Njegov molio!

Raduj se, ti koji si Mu suzne molitve prinosio!

Raduj se, ti koji si plamenu ljubav prema Bogu pokazao!

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče za spas duša naših!

Kondak 6.

Istinu Hristovu propovedao si, slavni sveštenomučeniče Kiprijane, bogovidce Apostole podražavao i Hristovim učenjem ljude prosvetljavao, a oni, poznavši Gospoda Isusa Hrista, poju Bogu: Aliluja!

Ikos 6.

Zasija u srcu tvom svetlost Božanske blagodati, Kiprijane, vaznese te na visinu duhovnog savršenstva, ti čin sveštenički dosegnu i najzad i za episkopa bi posvećen. Toga radi, molitvama tvojim pred Gospodom, prosvetli i srca naša koja ti se toplo mole:

Raduj se, za episkopa posvećeni!

Raduj se, na visine orla uzdignuti!

Raduj se, grade koji na vrhu gore stojiš!

Raduj se, svetilniče koji pred Bogom goriš!

Raduj se, neumorni molitveniče pred Bogom!

Raduj se, učitelju Bogom darovani!

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče za spas duša naših!

Kondak 7.

Želeći da se svi spasu, Čovekoljubac Gospod darova nam divnog molitvenika, zastupnika i iscelitelja od duhova zlobe podnebesne. Delima i rečima svojim mnoge si pokajanju i ispravljanju života privodio, učeći ih sve da poju Bogu: Aliluja!

Ikos 7.

Novi najmudriji iscelitelj sveta jesi, sveštenomučeniče Kiprijane, jer se molitvi tvojoj nikakva čarodejstvena dela suprotstaviti ne mogu, već se odmah razruše i bivaju prognana, od zlih ljudi i lukavih besova otpuštena. Mi, koji videsmo u tebi takvu silu Božju, kličemo ti ovako:

Raduj se, čarobnjačkog lukavstva razrušitelju!

Raduj se, strašnih besova progonitelju!

Raduj se, ti od koga duhovi zlobe kao dim iščezavaju!

Raduj se, ti koji one što se teško muče brzo oslobađaš!

Raduj se, od nesreće i tuge izbavitelju!

Raduj se, stradanja u radost preobrazitelju!

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče za spas duša naših!

Kondak 8.

Veliko čudo javlja se onima koji ti sa verom pritiču, sveštenomučeniče Kiprijane, jer se blagodaću od Boga ti datom teraju nečisti duhovi, mučitelji čoveka, demoni se izgone, a bolesni isceljuju, pojući Bogu: Aliluja!

Ikos 8.

Svim srcem Bogu predao si se i svom si Ga dušom vazljubio, svu tvoju revnost i želju ka ispunjenju volje Njegove upravio si, i kao pastir dobri, pritisnute nesrećom nisi odgurnuo, već si im, moleći se za njih pred Bogom, darovao isceljenje i utehu. Mi pak, ljubav tvoju prema Bogu hvaleći, molimo ti se ovako:

Raduj se, ti koji si Hrista svim srcem zavoleo!

Raduj se, vrlinom ispunjeni!

Raduj se, pomoćniče bolesnim i raslabljenim!

Raduj se, u žalosti i tuzi utešitelju!

Raduj se, ti koji progoniš nagovore i iskušenja što od sveta, ploti i đavola dolaze!

Raduj se, svih bolesti duševnih i telesnih iscelitelju!

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče za spas duša naših!

Kondak 9.

Sva vojska angelska razveseli se videvši kako tebe, Vojnika Cara Nebeskog koji nepokolebljivo i sa smelošću Hrista propovedaš, izvedoše na posečenje mačem zajedno sa Justinom. Ti onda, strepeći da se ona ne odrekne Hrista kada te vidi posečenog, ubedi mučitelje da prvo nju, a potom tebe poseku, i podmetnuvši glave svoje pod mač, Bogu zapevaste: Aliluja!

Ikos 9.

Ni svi rečiti govornici neće moći da kako dolikuje opevaju stradanja vaša za Hrista kada se ne uplašiste pretnji teških; svetlih se lica predstaviste sudu carevom, podižući sve verujuće da vam zapevaju ovako:

Radujte se, vere Hristove nepokolebljivi ispovednici!

Radujte se, Prečiste Trojice smeli propovednici!

Radujte se, vi koji mučenja teška ne biste ničim zamenili!

Radujte se, vi čija se stradanja veličaju u hramovima Božjim!

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče za spas duša naših!

Kondak 10.

Želeći da spaseš duše svih onih koji su nečistim duhom obuzeti, nisi prestajao da se moliš pred Gospodom, sveštenomučeniče Kiprijane. Tebi se dade blagodat da se za njih moliš, da pomilovani i očišćeni zapevamo Bogu: Aliluja!

Ikos 10.

Budi nam stena tvrda i krepka ograda, sveštenomučeniče Kiprijane, od neprijatelja vidljivih i nevidljivih: s toplom verom i ljubavlju pritičemo ti, da tobom spaseni i ograđeni, ovako zapevamo:

Raduj se, ti koji si smirenjem duhove zlobe pobedio!

Raduj se, ti koji si ognjem molitve strele neprijateljske spalio!

Raduj se, ti koji si ograda i stena pred neprijateljima vidljivim i nevidljivim!

Raduj se, preslavni ukrasu Crkve Pravoslavne!

Raduj se, preslavni pomoćniče onima koji su od lekara ostavljeni!

Raduj se, voljeni utešitelju onih koji tuguju!

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče za spas duša naših!

Kondak 11.

Neprestano si, sveštenomučeniče Kiprijane, više nego drugi pojanje Presvetoj Trojici prinosio, tražeći od Gospoda milost za one koji su u greh pali, jer On blagovoli nedostojnog dostojnim učiniti i svetom stadu Svojem pridružiti. Blagodareći Bogu za milost takvu prema nama grešnima, kličemo Mu: Aliluja!

Ikos 11.

Svetozarna sveća bio si, bogomudri, u Crkvi Hristovoj, obasjavajući neveštastvenom svetlošću duše verujućih. Obasjaj i naša grehom otežana srca koja ti ovako poju.

Raduj se, jer Gospod milost svoju prema palima u greh na tebi pokaza!

Raduj se, kad iz tame pogibelji kao ovca zabludela nađe izlaza!

Raduj se, ti koji od nedostojnog dostojan postade!

Raduj se, svetom stadu Hristovom pridruženi!

Raduj se, ti koji svetlošću neveštastvenom duše obasjavaš!

Raduj se, ti koji zabludele na pravi put usmeravaš!

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče za spas duša naših!

Kondak 12.

Data ti je blagodat od Boga da satireš silu neprijateljsku i svako satansko nasrtanje, jer si neprijatelje svoje pobedio i mučeničku smrt dostigao. I sada se, stojeći pred prestolom Cara slave, moli da se izbavimo od sužanjstva đavolskog i da spaseni kličemo Bogu: Aliluja!

Ikos 12.

Opevajući tvoju revnost prema Bogu i tvoja divna i preslavna čudesa, veličamo te i hvalimo, sveštenomučeniče Kiprijane, koji si takvu blagodat od Boga primio. Molimo te da nam u času smrti, kada demonska vojska okruži duše naše, javiš svoju pomoć, da te izbavljeni tobom dozovemo ovako:

Raduj se, brzi zaštitniče od nasrtljivih sila!

Raduj se, od žalosti i tuga spasioče!

Raduj se, ti koji si Hrista do svršetka zavoleo!

Raduj se, ti koji si dušu svoju za Njega položio!

Raduj se, u krvi Agneca umiveni!

Raduj se, u dvorove Gospodnje useljeni!

Raduj se, jer si se zboru svetih pridružio!

Raduj se, Trosunčanom svetlošću ozareni!

Raduj se, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče i molitveniče za spas duša naših!

Kondak 13.

O, predivni i preslavni ugodniče Božji, sveštenomučeniče Kiprijane, brzi pomoćniče svima koji ti pritiču, primi od nas ovo nedostojno pohvalno pojanje, da se od bolesti iscelimo, od neprijatelja vidljivih i nevidljivih odbranimo i večnog mučenja izbavimo, Gospoda umoli da s tobom pojemo: Aliluja!

Zašto moliti akatist Kiprijanu i Justini?

Akatist posvećen svetim Kiprijanu i Justini predstavlja izuzetno vredan duhovni resurs za vernike širom sveta. Njihovi uzorni životi pružaju inspiraciju i putokaz ka dubljoj veri i pobožnosti. Molitva Akatista omogućava vernicima da se povežu sa svetiteljima kao posrednicima i da traže njihovu zaštitu, duševni mir i vodstvo. Kroz molitvu Akatista, oživljavaju se svedočanstva o Božjoj milosti i ispunjavaju nas duhovnim obiljem koje su Kiprijan i Justina živeli. Ovaj oblik molitve nije samo način da se odaje čast svetima, već i put ka produbljivanju duhovne veze s Bogom i rastu u duhovnosti. Sveukupno, Akatist Kiprijanu i Justini ostaje dragocen izvor duhovnog nadahnuća i snage, pružajući vernicima priliku da se povežu sa svetim nasleđem i nađu smirenje u njihovim svetlim primerima života pred Bogom.

Podelite molitvu: